Nastavno osoblje osnovne škole

mart 20, 2014 u rubrici škola autor skola

U školi radi 50 nastavnika: 28 profesora,  19 nastavnika predmetne ili razredne nastave,  1  učitelj i 2 veroučitelja.U školi rade: direktor škole, pomoćnik direktora, pedagoga, šef računovodstva, sekretar škole i administrativni radnik. Pomoćnog osoblja u školi ima 16. Pored njih u školi rade: 1 ložač,1 pomoćni ložač, 1 domar, 1 kuvarica.

direktor

Direktor škole – Zoran Petrović

Rođen 12.03.1960. godine u Šapcu. Diplomirao na Fakultetu fizičkog vaspitanja. Prvo zaposlenje mu je bilo u ovoj školi 1981. god. Aktivno radi kao trener odbojkaškom klubu Osečina već 19 godina i sa ekipom ove škole bio je državni prvak 2009. godine. Pomoćnik direktora školske 2012/2013. godine Direktor od jula 2013. Srećno oženjen gospođom Nadom Pertrović.

zamenik-direktoraPomoćnik direktora skole – Branislav Todorić

Rodjen:01.05.1962 u Osecini. Zivi u Peckoj,a poreklo porodice su Gunjaci. Pedagošku akademiju zavrsio u Šapcu 1983,a Uciteljski fakultet u Bjeljini 2004. U ovoj skoli radi od 11.11.1985. Direktor skole je od 2004, a pomoćnik od 2013. godineOzenjen je Dragicom I otac je 2 sina, Jovana I Nikole. Ukljucen je u mnoge vanskolske aktivnosti,sportske najvise. Dobitnik je svetosavske nagrade za rad u obrazovanju(2007) god.

Spisak zaposlenih (nastavno i vannastavno osoblje)