ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ У ОШ“БРАЋА НЕДИЋ“ ОСЕЧИНА

novembar 30, 2018 u rubrici вести, документа autor Дејан Алексић

На основу чл.119.ст.1 тач.1 Закона о основама система образовања и васпитања(Службени гласник РС бр.88/2017 и 101/2017)Школски одбор ОШ“Браћа Недић“-Осечина на седници одржаној  дана 27.02.2018.године доноси:       ПРАВИЛНИК О
pročitaj više

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “БРАЋА НЕДИЋ“-ОСЕЧИНА

novembar 30, 2018 u rubrici вести, документа autor Дејан Алексић

ОСНОВНА ШКОЛА “БРАЋА НЕДИЋ“-ОСЕЧИНА   На основу члана 24.став 1 и 3.Закона о раду (“Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005,54/2009,32/2013,75/2014 и 13/2017 одлука УС) и члана 126.став 4.тачка 19.Закона о
pročitaj više

Статут Основне школе“Браћа Недић“ Осечина

novembar 30, 2018 u rubrici вести, документа autor Дејан Алексић

Република Србија Основна школа “Браћа Недић“ Осечина Дел/број : 649/2017  Датум  20.11.2017.год   СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ   На основу  члана 100 став 1 тач 1. a у вези са чланом
pročitaj više

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

novembar 30, 2018 u rubrici вести, документа autor Дејан Алексић

На основу члана 79,80,83,84,85,86,110,111,112 и 119. Закона о основама образовања(“Сл.гласник РС’,бр.88/2017 и 101/2017), члана 43.Статута О.Ш “Браћа НедиЋ“(Број 649/2017) Школски одбор основне школе “Браће Недић“ из Осечине дана 25.01.2018. године,
pročitaj više

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

novembar 30, 2018 u rubrici вести, документа autor Дејан Алексић

На основу члана 110,111,112,113 , 119,162,163,164,165 и 166. Закона о основама образовања(“Сл.гласник РС’,бр.88/2017 и 101/2017-даље :Заком), члана 43.Статута О.Ш “Браћа НедиЋ“(Број 649/2017) Школски одбор основне школе “Браће Недић“ из Осечине
pročitaj više

АКТ О НАЧИНУ ПРАЋЕЊА ДРУШТВЕНОГ КОРИСНОГ РАДА ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА И ИЗВЕШТАВАЊА О ЊЕГОВИМ ЕФЕКТИМА

novembar 30, 2018 u rubrici вести, документа autor Дејан Алексић

На основу члана  119. Закона о основама образовања(“Сл.гласник РС’,бр.88/2017 и 101/2017), члана 43.Статута О.Ш “Браћа НедиЋ“(Број 649/2017) Школски одбор основне школе “Браће Недић“ из Осечине дана  16.10.2018. године, донео је:
pročitaj više

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ОСНОВНА ШКОЛА

novembar 30, 2018 u rubrici вести, документа autor Дејан Алексић

На основу чл. 108. став 1. и 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број: 88/2017,   у даљем тексту: Закон) и члана
pročitaj više