АКТ О НАЧИНУ ПРАЋЕЊА ДРУШТВЕНОГ КОРИСНОГ РАДА ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА И ИЗВЕШТАВАЊА О ЊЕГОВИМ ЕФЕКТИМА

novembar 30, 2018 u rubrici вести, документа autor Дејан Алексић

На основу члана  119. Закона о основама образовања(“Сл.гласник РС’,бр.88/2017 и 101/2017), члана 43.Статута О.Ш “Браћа НедиЋ“(Број 649/2017) Школски одбор основне школе “Браће Недић“ из Осечине дана  16.10.2018. године, донео је:
pročitaj više

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ОСНОВНА ШКОЛА

novembar 30, 2018 u rubrici вести, документа autor Дејан Алексић

На основу чл. 108. став 1. и 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број: 88/2017,   у даљем тексту: Закон) и члана
pročitaj više