DONACIJA OD UDRUŽENJA „FOND DIJASPORA ZA MATICU” Pet miliona za školu u Komiriću

februar 10, 2015 u rubrici vesti autor Dejan Aleksić

U Beogradu je potpisan tripartitni ugovor o donaciji u iznosu od pet miliona dinara između donatora – Udruženja „Fond dijaspora za maticu”, s jedne strane, Opštine Osečina i Osnovne škole „Braća Nedić”. Sredstva će biti iskorišćena za adaptaciju i rekonstrukciju oronule školske zgrade u Komiriću.

-O nezavidnom stanju školskog objekta u rodnom selu Borke Vučić, koju veoma poštujemo, izvestio nas je direktor matične škole. Imajući u vidu sve ekonomske teškoće kroz koje vaša sredina prolazi, posebno posle prošlogodišnjih katastrofalnih vremenskih nepogoda, obezbedili smo sredstva da se izvrše potrebni radovi na objektu i stvore normalni uslovi za pohađanje nastave – izjavio je prilikom potpisivanja ugovora o donaciji direktor Fonda Živadin Jovanović, nekadašnji ministar inostranih poslova.

Zoran Petrović, direktor OŠ „Braća Nedić”, koji je u ime škole stavio potpis na ugovor, rekao je:

-Sa velikom zahvalnošću primamo novčanu donaciju i obavezujemo se da će dodeljena sredstva biti iskorišćena isključivo za namene kako je to u ugovoru navedeno. Njima ćemo raspolagati u skladu sa propisima, humanitarnim ciljevima i principima domaćinskog korišćenja, a nakon završetka radova o tome ćemo izvestiti donatora. Na vidnom mestu postavićemo  obeležje trajnog karaktera sa oznakom da je adaptaciju i rekonstrukciju školske zgrade omogućio Fond za dijasporu.

Prihvatajući obavezu da nadležni opštinski organi obezbede tehnički nadzor kod izvršenja radova, kao i nadzor nad zakonitošću u raspolaganju sredstvima donacije, predsednik Opštine Nenad Stevanović, koji je potpisao ugovor u ime lokalne samouprave, istakao je:

-Hvala donatoru za dragocenu finansijsku podršku, ali i sve čestitke školi i direktoru, koji su najviše svojom inicijativom i zalaganjem stigli do ove donacije. To je odličan primer za sve budžetske korisnike.

Dragan SAVIĆ

Fotografije:   IMG_4586 IMG_4587 IMG_4591 IMG_4593 IMG_4594