Како се добија коначан број бодова?

mart 15, 2014 u rubrici савети autor skola

Коначан број бодова за упис у жељену средњу школу се добија када се саберу поени освојени на квалификационом испиту и на основу успеха у 6., 7. и 8. разреду.

ЗАВРШНИИСПИТ:

Ученици осмог разреда полажу квалификациони испит у својим основним школама. Испит се састоји из провере знања из математике и српског (матерњег) језика. За полагање квалификационог испита потербно је најмање 1 бод из математике и 1 бод из српског језика. Максималан број поена који можете освојити је 20 поена на испиту из математике и 20 поена на испити из српског језика.

БОДОВИ ИЗ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ:

Бодове из сновне школе ћете израчунати тако што саберете просек из 6., 7. и 8. разреда и помножите са четири. На основу општег успеха ученик може да освоји највише 60 бодова.

Пример:

РАЗРЕД

ОПШТИ УСПЕХ

6.

4,01

7.

4,38

8.

4,89

УКУПНО

13,28

Када се 13,28 помножи са 4, добија се 53,12 што чини укупан број бодова на основу успеха у основној школи.