Matematičko takmičenje „MISLIŠA – 2017“

april 15, 2017 u rubrici vesti autor Marija Nikolić

I ove školske godine, naša škola nastavlja svoju dugogodišnju tradiciju održavanja matematičkog takmičenja „Misliša“.

Organizator matematičkog takmišenja „Misliša“  jeste  Matematičko društvo „Arhimedes“ iz Beograda zajedno sa velikim brojem škola  širom naše zemlje, a i šire. U našoj zemlji, „Misliša“ se ove godine održava dvanaesti put. Sam naziv takmičenja zvuči veoma zanimljivo i privlačno, pa smo odlučili da Vas malo detaljnije informišemo o samom takmičenju.

          1.      Kakvo je to takmičenje i koji mu je cilj?

Cilj takmičenja „Misliša“ je popularizacija matematike, razvijanje interesovanja za nju kod što većeg broja učenika, motivisanje učenika da matematiku uče sa zadovoljstvom (kroz rešavanje lepih i zanimljivih zadataka) i razvijanje logičko-kombinatornih sposobnosti učenika, širenje matematičke kulture kod mladih, podsticanje učenika na dublje usvajanje sadržaja školske matematike i motivisanje za učešće u drugim konkursima i takmičenjima.

           2.      Ko može da učestvuje u tom takmičenju?

Može da učestvuje svaki učenik koji to želi – od 2. razreda osnovne  škole do 4. razreda srednje škole.  Glavna razlika između ovog takmičenja i tradicionalnih takmičenja jeste njegova masovnost, kao i mogućnost da se odjednom proveri znanje velikog broja učenika.

mississs1

Učenici petog razreda sa svojim sertifikatima i poklonima

 3.   Kada i gde se održava takmičenje?

Svake godine takmičenje se održava u prvoj polovini trećeg tromesečja u matičnim školama.

Ove godine takmičenje je održano 9.marta 2017.godine u 12 sati. U našoj školi je učestvovalo 97 učenika od 2. do 8. razreda, a takmičenje se održalo u prostoji  školske kuhinje. Izrada zadataka za učenike 2. razreda trajala je 75 minuta, a za ostale razrede 90 minuta.

Takmičenje je pojedinačno i izgleda kao neka igra. Prijavljeni učenici rade test sa zadacima po razredima koji u školu šalje glavni organizator „Arhimedes“. Test za 2. razred ima 15 zadataka, a za svaki od ostalih razreda po 25 zadataka. Zadaci su poređani po težini, sa pet ponuđenih odgovora na svakom zadatku, od kojih je samo jedan ispravan. Učesnik takmičenja „Misliša“ može osvojiti: u 2. razredu najviše 60 bodova, a u ostalim razredima najviše 100 bodova.

Po završetku takmičenja, koordinatori  škola  dostavljaju listiće sa odgovorima „Arhimedesu“ na proveru i obradu. Posle provere (za koju obično treba bar mesec dana), svaka škola, koja je učestvovala na takmičenju, dobija izveštaj sa sređenim rezultatima. Pre par dana, škola je dobila zahvalnice i prigodne poklone u vidu matematičkih zbirki, a stigli su i rezultati učenika, koji su veoma dobri i zadovoljavajući i za učenike i za nastavnike.

Pohvalu je osvojila učenica II razreda, Milica Jevtić, a treće mesto je osvojio učenik III razreda Dane Milovanović. Čestitamo Milici i Danu na postignutom uspehu i plasmanu, a takođe čestitke upućemo i svim ostalim učesnicima takmičenja „Misliša -2017“.

Možemo slobodno da kažemo da je 9. mart 2017. godine u našoj školi bio pravi matematički praznik.