Наставници завршили годишње одморе и вратили се обавезама у школи пуни енергије и елана

avgust 4, 2014 u rubrici вести autor Дејан Алексић

Наставници су након одмора почели са одржавањм састанака стручних већа којима присуствују директор, помоћник директора и педагог, а главна тачка дневног реда је подела часова и израда планова за предстојећу школску годину. Већина наставника се већ и раније током одмора састајала, пошто у нашем колективу влада пријатељска атмосфера, тако да је овим састанцима само озваничен усмени договор.zaposleni