Obaveštenje za učenike osmog razreda u vezi sa završnim ispitom

jun 12, 2015 u rubrici vesti autor Dejan Aleksić

Završni ispit za učenike osmog razreda održaće se 15. 16 i 17. juna. sa početkom u 10 časova. Učenici treba da dođu u školu u 9:15 sva tri dana radi pripreme. Test iz srpskog je 15., test iz matematike 16, a kombinovani 17 juna. Srećno!

Polaganje završnog ispita:

Srpski jezik
15.06.2015.g. ponedeljak, srpski/maternji jezik, od 10:00-12:00 časova

Matematika
16.06.2015.g. utorak, matematika, od 10:00-12:00 časova

Kombinovani test
17.06.2015.g. sreda, kombinovani test, od 1000-1200 časova

Preliminarni rezultati završnog ispita
19.06.2015.g. petak, preliminarni rezultati završnog ispita objavljuju se u osnovnim školama do 20:00 časova

Prijem žalbi i rešavanje po žalbama učenika
20.06.2015.g. subota, prijem žalbi i rešavanje po žalbama učenika na preliminarne rezultate završnog ispita, od 8:00 do 16:00 časova u osnovnim školama
22.06.2015. g. p, ponedeljak, prijem žalbi i rešavanje po žalbama učenika u okružnim komisijama, od 8:00 do 16:00 časova

Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita
25.06.2015.g. četvrtak, objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita do 20:00 časova

Popunjavanje i predaja liste želja u osnovnim školama:
26-27.06.2015.g. od 8 do 1500 časova

Konačan raspored po školama i obrazovnim profilima:
05.07.2015.g. nedelja, do 20:00 časova

Upis učenika u srednje škole
06-07.2015.g. upis učenika u srednje škole

Redosled kandidata utvrđuje se na osnovu:
Uspeha u prethodnom školovanju (60 bodova)
Opšteg uspeha od VI do VIII razreda
Rezultata postignutih na takmičenjima učenika VIII razreda osnovne škole
Uspeha na završnom ispitu (bodova: 16 srpski (maternji) jezik + 16 matematika + 8 kombinovani test)