ОДЛУКA О УЏБЕНИЦИМА ШКОЛСКА 2018/2019

novembar 30, 2018 u rubrici документа autor Дејан Алексић

РЕПУБЛИКА  СРБИЈЈА

ОСНОВНА ШКОЛА “ БРАЋА НЕДИЋ“

ОСЕЧИНА

ДЕЛ/број : 236/2018    ДАТУМ  14.05.2018 .ГОДИНЕ

 

 

 

На основу члана 130.став 6.Закона о основама система образовања и васпитања(Сл.Гласник РС 88/2018 и 101/2018) и  члана 52 став 6 Статута ОШ “Браћа Недић“Осечина,Пословника наставничког већа  доносим следећу :

 

ОДЛУКУ О УЏБЕНИЦИМА

 

1. Да се уџбеници са приручницима за школску 2018/2019 годину набављају од  издавачких кућа и то:

Српски језик

V, разред

“Нови Логос “-граматика,читанка,радна свеска

Техника и технологија-

V, разред-Едука

Француски језик

V-разред-“Дата статус“-уџбеник и радна свеска

Историја

V-разред-“Едука“

Географија

V-разред “Нови логос“

Енглески језик

V-разред“Клет“-уџбеник и радна свеска

Информатика и информатичко образовање

V -разред“БИГЗ“

Биологија

V-разред “Герундијум“-уџбеник и радна свеска

Математика

V,-разред“Математископ“-уџбеник и збирка задатака

Ликовна култура

V-разред “Бигз“

 Музичка култура

V-разред “ Завод за уџбенике“

 

 

Први разред користе уџбенике “БИГЗ“

 

 

Образложење:

    На седници наставничког већа одржаној 14.05.2018.године ,актив је предложио да се уџбеници као и приручници за школску 2018/2019.годину,набављају од седам  издавачких кућа и то од:Завода за уџбенике и наставна средства Београд,  издавачке куће “Клет’,’ издавачка кућа“ Нови Логос“ издавачка кућа “Математископ“ ,“Дата Статус“,Едука“,“Герундијум“ и “Бигз“ .

 

У Осечини 14.05.2018 .год                                                                        Директор школе

__________________________

Проф Зоран Петровић