ODLUKA O UDŽBENICIMA ŠKOLSKA 2018/2019

novembar 30, 2018 u rubrici dokumenta autor Dejan Aleksić

REPUBLIKA  SRBIJJA

OSNOVNA ŠKOLA “ BRAĆA NEDIĆ“

OSEČINA

DEL/broj : 236/2018    DATUM  14.05.2018 .GODINE

 

 

 

Na osnovu člana 130.stav 6.Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja(Sl.Glasnik RS 88/2018 i 101/2018) i  člana 52 stav 6 Statuta OŠ “Braća Nedić“Osečina,Poslovnika nastavničkog veća  donosim sledeću :

 

ODLUKU O UDŽBENICIMA

 

1. Da se udžbenici sa priručnicima za školsku 2018/2019 godinu nabavljaju od  izdavačkih kuća i to:

Srpski jezik

V, razred

“Novi Logos “-gramatika,čitanka,radna sveska

Tehnika i tehnologija-

V, razred-Eduka

Francuski jezik

V-razred-“Data status“-udžbenik i radna sveska

Istorija

V-razred-“Eduka“

Geografija

V-razred “Novi logos“

Engleski jezik

V-razred“Klet“-udžbenik i radna sveska

Informatika i informatičko obrazovanje

V -razred“BIGZ“

Biologija

V-razred “Gerundijum“-udžbenik i radna sveska

Matematika

V,-razred“Matematiskop“-udžbenik i zbirka zadataka

Likovna kultura

V-razred “Bigz“

 Muzička kultura

V-razred “ Zavod za udžbenike“

 

 

Prvi razred koriste udžbenike “BIGZ“

 

 

Obrazloženje:

    Na sednici nastavničkog veća održanoj 14.05.2018.godine ,aktiv je predložio da se udžbenici kao i priručnici za školsku 2018/2019.godinu,nabavljaju od sedam  izdavačkih kuća i to od:Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Beograd,  izdavačke kuće “Klet’,’ izdavačka kuća“ Novi Logos“ izdavačka kuća “Matematiskop“ ,“Data Status“,Eduka“,“Gerundijum“ i “Bigz“ .

 

U Osečini 14.05.2018 .god                                                                        Direktor škole

__________________________

Prof Zoran Petrović