Oдлука о уџбеницима

maj 20, 2019 u rubrici вести autor Марија Николић

На основу члана 130.став 6.Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.Гласник РС 88/2018 и 101/2018) и  члана 58. став 1 тач 22 Статута ОШ “Браћа Недић“ Осечина, Пословника наставничког већа доносим следећу :  

                                                                            ОДЛУКУ О УЏБЕНИЦИМА

1. Да се уџбеници са приручницима за школску 2019/2020. годину набављају од издавачких кућа и то:

V разред

Српски језик          -  ‘Нови Логос “-граматика,читанка,радна свеска

Математика           - “Математископ“-уџбеник,збирка решених задатака и плус 5 додатна настава

Биологија               -’ ‘Герундијум“-уџбеник и радна свеска

Историја                 – “ Едука“-уџбеник и радна свеска

Географија             - “Нови Логос“-Уџбеник и радна свеска

Енглески језик      - “ Дата Статус“-Уџбеник  Get to the top 1 revised edition (прва година учења) и радна свеска

Француски језик   – “ Cle internacional   Дата Статус“-Уџбеник и радна свеска (PIXEL 1)+CD

Музичка култура  – “ Завод за уџбенике“  -Уџбеник + CD

Информатика и рачунарство  – “Бигз“ –Уџбеник

Техника и технологија  – “Едука“-уџбеник и конструктори са упутством

Ликовна култура-          -   “Бигз“-уџбеник

VII разред

 

Српски језик          -“Нови Логос “-граматика,читанка,радна свеска

Математика           -“Математископ“-уџбеник,збирка решених задатака 7

Биологија                -“Герундијум“-уџбеник и радна свеска

Хемија                     -“Герундијум“-уџбеник и лабораторијске вежбе са задацима

Историја                 – “Логос“-уџбеник

Географија             – “Логос“-уџбеник

Енглески језик       - “ Завод“-Уџбеник Talk 3  и радна свеска Talk 3

Француски језик    – “ Cle internacional  – Дата Статус“-Уџбеник и радна свеска (PIXEL 3+CD)

Музичка култура    – “ Завод за уџбенике“  -Уџбеник+CD

Физика                     – “Сазнање“-Уџбеник

Техничко и информатичко образовање  -“Едука“ –Уџбеник,ТИО тестови за проверу  знања и конструктори УК 7,ОК7 са упутством

Ликовна култура     -    “Бигз“-уџбеник

VIII разред

 

Српски језик          -“Нови Логос “-граматика,читанка,радна свеска

Математика           -“Математископ“-уџбеник,збирка решених задатака 8

Биологија                -“Герундијум“-уџбеник и радна свеска

Хемија                      -“Герундијум“-уџбеник и лабораторијске вежбе са задацима

Историја                 – “ Нови Логос“-уџбеник

Географија              - “ Нови Логос“-уџбеник

Енглески језик       - “ Клет“-Уџбеник  и радна свеска(Messages 4)

Француски језик    –“ Cle internacional   Дата Статус“-Уџбеник и радна свеска(PIXEL 4 )+CD

Музичка култура    – “ Завод за уџбенике“  -Уџбеник+CD

Физика                     -“ Завод за уџбенике“ –Уџбеник са збирком затака ,лабораторијске вежбе и тестовима + CD

Техничко и информатичко образовање  -“Едука“ –Уџбеник,ТИО тестови за проверу  знања и конструктори УК 7,ОК7 са упутством

Ликовна култура-               “Бигз“-уџбеник

 

Први разред користе уџбенике “БИГЗ“  , за француски језик користе уџбеник и радну свеску из “Завода“ и за ликовну културу “ БИГЗ“-У свету облика и боја 1 и 2-материјал за 1. и 2. раз

Трећи разред користе уџбенике “БИГЗ“  , за француски језик користе уџбеник и радну свест  из “Завода“ и за ликовну културу “ БИГЗ“-У свету облика и боја 3 и 4-материјал за 3. и 4. раз

Четврти  разред користе уџбенике “БИГЗ“  , за енглески  језик користе уџбеник  и радну свеску из “Клета“

Образложење:

    На седници наставничког већа одржаној 20.05.2019.године ,актив је предложио да се уџбеници као и приручници за школску 2019/2020.годину, набављају од 9 издавачких кућа и то од: Завода за уџбенике и наставна средства Београд,  издавачке куће “Клет“,  издавачка кућа “Нови Логос“ , издавачка кућа “Математископ“ , “Дата Статус“, „Едука“, “Герундијум“ , “ Сазнање“ и “Бигз“ .

У Осечини 20.05.2019 .год

Директор школе

Проф Зоран Петровић