Odluka o udžbenicima

maj 20, 2019 u rubrici vesti autor Marija Nikolić

Na osnovu člana 130.stav 6.Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Sl.Glasnik RS 88/2018 i 101/2018) i  člana 58. stav 1 tač 22 Statuta OŠ “Braća Nedić“ Osečina, Poslovnika nastavničkog veća donosim sledeću :  

                                                                            ODLUKU O UDŽBENICIMA

1. Da se udžbenici sa priručnicima za školsku 2019/2020. godinu nabavljaju od izdavačkih kuća i to:

V razred

Srpski jezik          -  ‘Novi Logos “-gramatika,čitanka,radna sveska

Matematika           - “Matematiskop“-udžbenik,zbirka rešenih zadataka i plus 5 dodatna nastava

Biologija               -’ ‘Gerundijum“-udžbenik i radna sveska

Istorija                 – “ Eduka“-udžbenik i radna sveska

Geografija             - “Novi Logos“-Udžbenik i radna sveska

Engleski jezik      - “ Data Status“-Udžbenik  Get to the top 1 revised edition (prva godina učenja) i radna sveska

Francuski jezik   – “ Cle internacional   Data Status“-Udžbenik i radna sveska (PIXEL 1)+CD

Muzička kultura  – “ Zavod za udžbenike“  -Udžbenik + CD

Informatika i računarstvo  – “Bigz“ –Udžbenik

Tehnika i tehnologija  – “Eduka“-udžbenik i konstruktori sa uputstvom

Likovna kultura-          -   “Bigz“-udžbenik

VII razred

 

Srpski jezik          -“Novi Logos “-gramatika,čitanka,radna sveska

Matematika           -“Matematiskop“-udžbenik,zbirka rešenih zadataka 7

Biologija                -“Gerundijum“-udžbenik i radna sveska

Hemija                     -“Gerundijum“-udžbenik i laboratorijske vežbe sa zadacima

Istorija                 – “Logos“-udžbenik

Geografija             – “Logos“-udžbenik

Engleski jezik       - “ Zavod“-Udžbenik Talk 3  i radna sveska Talk 3

Francuski jezik    – “ Cle internacional  – Data Status“-Udžbenik i radna sveska (PIXEL 3+CD)

Muzička kultura    – “ Zavod za udžbenike“  -Udžbenik+CD

Fizika                     – “Saznanje“-Udžbenik

Tehničko i informatičko obrazovanje  -“Eduka“ –Udžbenik,TIO testovi za proveru  znanja i konstruktori UK 7,OK7 sa uputstvom

Likovna kultura     -    “Bigz“-udžbenik

VIII razred

 

Srpski jezik          -“Novi Logos “-gramatika,čitanka,radna sveska

Matematika           -“Matematiskop“-udžbenik,zbirka rešenih zadataka 8

Biologija                -“Gerundijum“-udžbenik i radna sveska

Hemija                      -“Gerundijum“-udžbenik i laboratorijske vežbe sa zadacima

Istorija                 – “ Novi Logos“-udžbenik

Geografija              - “ Novi Logos“-udžbenik

Engleski jezik       - “ Klet“-Udžbenik  i radna sveska(Messages 4)

Francuski jezik    –“ Cle internacional   Data Status“-Udžbenik i radna sveska(PIXEL 4 )+CD

Muzička kultura    – “ Zavod za udžbenike“  -Udžbenik+CD

Fizika                     -“ Zavod za udžbenike“ –Udžbenik sa zbirkom zataka ,laboratorijske vežbe i testovima + CD

Tehničko i informatičko obrazovanje  -“Eduka“ –Udžbenik,TIO testovi za proveru  znanja i konstruktori UK 7,OK7 sa uputstvom

Likovna kultura-               “Bigz“-udžbenik

 

Prvi razred koriste udžbenike “BIGZ“  , za francuski jezik koriste udžbenik i radnu svesku iz “Zavoda“ i za likovnu kulturu “ BIGZ“-U svetu oblika i boja 1 i 2-materijal za 1. i 2. raz

Treći razred koriste udžbenike “BIGZ“  , za francuski jezik koriste udžbenik i radnu svest  iz “Zavoda“ i za likovnu kulturu “ BIGZ“-U svetu oblika i boja 3 i 4-materijal za 3. i 4. raz

Četvrti  razred koriste udžbenike “BIGZ“  , za engleski  jezik koriste udžbenik  i radnu svesku iz “Kleta“

Obrazloženje:

    Na sednici nastavničkog veća održanoj 20.05.2019.godine ,aktiv je predložio da se udžbenici kao i priručnici za školsku 2019/2020.godinu, nabavljaju od 9 izdavačkih kuća i to od: Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Beograd,  izdavačke kuće “Klet“,  izdavačka kuća “Novi Logos“ , izdavačka kuća “Matematiskop“ , “Data Status“, „Eduka“, “Gerundijum“ , “ Saznanje“ i “Bigz“ .

U Osečini 20.05.2019 .god

Direktor škole

Prof Zoran Petrović