Prateći sadržaji

mart 17, 2014 u rubrici škola autor skola

U okviru Osnovne škole Braća Nedić nalazi se hala Sportskog centra Osečina, gde su nam na raspolaganju za časove fizičkog vaspitanja i rekreaciju otvoreni i zatvoreni sportski tereni. Kada vreme to dozvoljava koristimo i bazene Sportskog centra.

Škola je opremljenja modernom đačkom kuhinjom, a o pravilnoj ishrani đaka brigu vodi nutricionista.