Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута

mart 1, 2016 u rubrici вести autor Марија Николић

По налогу Министарства просвете, науке и технолошког развоја као и школске управе, окачене су табеле са распоредом писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за школску 2015/2016 годину.

Распоред писмених провера и писмених задатака предвиђени планом и програмаом  се налази у одговарајућим радним недељама обележених датумима.

Следи распоред  писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута.  по разредима и одељењима:

V разред:

* одељење V1

* одељење V2

* одељење V3

* одељење V4

VI разред:

* одељење VI1

* одељење VI2

* одељење VI3

* одељење VI4

 

VII разред:

* одељење VII1

* одељење VII2

* одељење VII3

* одељење VII4

VIII разред:

* одељење VIII1

* одељење VIII2

* одељење VIII3

* одељење VIII4